top of page

LEDNING

Fram till 2012 leddes teatern av dess husregissör och konstnärliga ledare, Martha Vestin i samarbete med teaterns styrelse. Mellan åren 2013 och 2017 utgjordes teaterns konstnärliga ledning av ett konstnärligt råd, medan styrelsen stod för den exekutiva driften av teatern. Från och med 2018 utgör teaterns styrelse även dess konstnärliga ledning.

Årsmötet 2024 tillsatte följande styrelse:
 
  • Cecilia Skog (ordförande)

  • Ingrid Mattiasson Saarinen (kassör)

  • EliSophie Andrée

  • Amanda Magnusson

  • Emelie Niemi

  • Tomas Nilsson

  • Isabella Rydnemalm Edlund

  • Celine Torstensson

  • Em Lang (ersättare)

  • Sarx Sönnebo (ersättare)

Föreningens stadgar finner du här.

bottom of page