LEDNING

Fram till 2012 leddes teatern av dess husregissör och konstnärliga ledare, Martha Vestin i samarbete med teaterns styrelse. Mellan åren 2013 och 2017 utgjordes teaterns konstnärliga ledning av ett konstnärligt råd, medan styrelsen stod för den exekutiva driften av teatern. Från och med 2018 utgör teaterns styrelse även dess konstnärliga ledning.

Årsmötet 2021 tillsatte följande styrelse:
 
  • Erik Thosteman (ordförande)

  • Ingrid Mattiasson Saarinen (kassör)

  • Emelie Niemi

  • David Weiss

  • EliSophie Andrée

  • Torsten  Gunnehill

  • Monica Hagman

  • Annika Adolfsson

  • Marianne Carlberg

  • Martha Vestin

Föreningens stadgar finner du här.