top of page

OM OSS - ABOUT US 

ENGLISH BELOW

Vi är en fri teatergrupp som har verkat i Skåne sedan 1992. Teatern hette tidigare Sommarteater på Krapperup. Under våra första tio år spelade vi platsspecifika vandringsföreställningar på Krapperups borg och park i norra Skåne, under sommarhalvåret. Teatern har sedan dess utvecklats och spelar nu året runt, på olika platser i Skåne. 

Vi arbetar med platsspecifik teater. Det betyder att våra föreställningar inte spelas på en traditionell scen, utan att vi söker miljöer som kan vara medspelare i våra föreställningar. Vi har spelat i hamnar, i naturreservat, i allmogemiljö, i nedlagda industrier och mitt i levande stadsmiljöer. 

Vi är på samma gång en professionell teater och en förening som engagerar intresserade unga, vuxna och gamla. Hos oss får amatörskådespelare chansen att arbeta i produktion tillsammans med professionella kulturutövare - regissörer, scenografer, kostymdesigners, producenter, musiker och skådespelare. 

 

Vi arbetar också med att engagera barn och unga. Ett drygt tiotal av "våra" ungdomar är i dag professionella skådespelare med utbildning från teaterhögskola eller motsvarande. Vad gäller praktisk erfarenhet, är vår teater en unik plantskola i det avseendet.

Teatern leddes fram till 2012 av dess konstnärliga ledare och husregissör Martha Vestin. Därefter leddes teatern fram till 2017 av ett konstnärligt råd. Från och med 2018 är teaterns styrelse dess konstnärliga ledning. Vi ser fram emot fler spännande samarbeten med intressanta regissörer och medarbetare.

Alla Tiders Teater vill arbeta på ett medvetandegörande sätt med samhälleliga och kulturella normer. Vi vill i vårt arbete skärskåda invanda värderingar och tankemönster. Vår strävan är att vara en inkluderande teater, både internt och i vårt konstnärliga uttryck.

ABOUT US

Alla Tiders Teater is an association primarily working with outdoor theatre, and our bigger productions tend to take place during the summer. 

 

Historically our productions, workshops and plays have been located around Krapperup castle, a few miles north of Höganäs, but we have also been working a lot with different projects in Höganäs. Another special thing about us is that our ensemble consists of a mix of amateurs and professionals, both young and old actors, which has benefited the company in an artistic way as well as it has created kind of a a seed-bed for our younger participants.

bottom of page