top of page

PEDAGOGISK VERKSAMHET

EN SKOLA FÖR ALLA ÅLDRAR

Vi värderar vårt pedagogiska arbete lika högt som våra stora helaftonsföreställningar. Det är i det praktiska teaterarbetet på golvet som allt börjar, oavsett om du är en rutinerad professionell skådespelare med mångårig yrkeserfarenhet, eller om du är tio år gammal och älskar teater. 

Parallellt med att göra teaterföreställningar, är vi en förening vars uppdrag är att ge utbildning i teaterarbete till våra medlemmar. Detta gör vi bland annat genom kursverksamhet för barn och vuxna - den mest kända är kanske vårt populära sommarläger.

 

Vi har även gett kurser i regi, och förhoppningen är att vi även kan komma att bedriva pedagogisk verksamhet i andra delar av teaterarbetet.

Vi tror på en arbetsmetod där alla är delaktiga och alla är inkluderade. De amatörer som är med i våra stora föreställningar, är aldrig statister, utan viktiga, berättelsebärande medarbetare. Vårt konstnärliga arbete är inte möjligt utan dem. I vår arbetsprocess jobbar vi ständigt med att bygga den grupp som tillsammans ska berätta en historia. Uppgifterna varierar i omfattning och svårighetsgrad, men de är alla lika viktiga för slutresultatet.

 

En repetitionsperiod med oss är lika mycket en skola i teaterarbete, som en målinriktad process med siktet inställt på premiär. Repetitionerna varvas med grundläggande träning och med gemensamma läsningar av och samtal om pjäsen. Under våra föreställningsperioder fortsätter arbetet för att ensemblen ska hålla skärpan som grupp, detta genom gemensamma övningar och uppvärmningar.

 

Vi tror på allas förmåga att berätta historier, tillsammans.

annie.jpg

Foto: Torsten Gunnehill

bottom of page