top of page
Symposium banner e-post dator.jpg

En heldag kring platsspecifik konst; hur vi besjälar platsen med konstnärliga medel; föreläsningar, samtal, utställning, parkpromenad, musik mm. 

Plats: I musikhallen och parken på Krapperups Slott. 

Tid: Fredag 12 aug kl. 11.00. 

Pris: 200 kr. Fika ingår.

Lunch: Krapperups slottscafé: paj med sallad, veg alt. finns. Förbokas.

OBS! att lunchbokning är bindande från 1 aug.

Efter symposiet finns några platser till vår vandringsföreställning i Krapperupsparken Naturen Vet.

OBS! Bokas separat här på hemsidan.

Läs mer:

Under vårt heldags-symposium i Krapperups nyrenoverade musikhall ska vi dela erfarenheter och tankar och sammanfatta vad ”Genius Loci” kan betyda idag (se mer under "Bakgrund" nedan).

Deltagare blir många som har forskat och/ eller praktiskt ägnat sig åt platsspecifik konst och begreppet Genius Loci. Många yrken och intresseområden är representerade, förutom teatermänniskor kommer landskapsarkitekter, konstnärer, kulturskribenter, musiker, författare (se "Deltagare" nedan).

Vårt symposium kommer därför att bli ett unikt tillfälle att lyfta fram och genomlysa den platsspecifika konsten; vandringsteater i natur och stadsmiljö, installationer, konserter, trädgårdsmiljöer. Vi siktar även på att kunna publicera inslagen från symposiet i en skrift.

 

Deltagare

Martha Vestin

Prof. em, Regi DI (numera Stockholms Konstnärliga Högskola). Alla Tiders Teaters konstnärliga ledare i trettio år, som längre än så har arbetat med
platsspecifik teater och med Genius Loci - platsens själ.

 

Pär "Pinge" Gustafsson

Prof. em. Landskapsarkitektur Sveriges Lantbruksuniversistet SLU.

Sedan han tog sin examen i landskapsarkitektur i Alnarp 1970 har Pärs karriär och hans genuina intresse för sitt yrke lett honom både till stora delar av världen och till ett brett spektra av uppdrag. Från trädgårdens intima skala till regioners komplexitet, såväl i Sverige som internationellt.
Det senaste året har han även engagerats i förnyelsen av Krapperups park, tillsammans med Barup Edströms arkitektkontor som under många år har ansvarat för Krapperups vårdprogram. Nya krafter inom Krapperupsstiftelsen och Krapperups parkavdelning engagerar sig starkt för att återskapa och förnya parken. Pär studerade All Tiders Teaters sätt att besjäla parken genom att flera gånger besöka Vintersagan, först som publik och sedan “bakom kulisserna” med
skådespelarna.


Kenneth Olwig

Prof em. Landskapsarkitektur, Sveriges Lantbruksuniversitet SLU / Department of Landscape Architecture, Planning and Management, the Swedish University of Agricultural Science.

Författare till flera böcker om Genius Loci: Landscape Nature and the Body Politic (2002) och The Meanings of Landscape (2019).


Jan Mark

Författare, översättare, dramaturg.

Har översatt bl.a. En vintersaga åt Alla Tiders Teater, och i samband med detta föreläst om The Globes andliga aspekter; hur Shakespeare besjälade spelplatsen. Jan har också jobbat mycket med teater och texter på andra platser än en traditionell teater, inte minst på Skånska Teatern, där han även var konstnärlig ledare tillsammans Peter Oskarson och på Folkteatern i Gävleborg.
Han har bland annat översatt dramatik av Euripides, William Shakespeare, Carlo Goldoni, Bertolt Brecht, Eugene O'Neill, Johann Wolfgang von Goethe och Michail Bulgakov.


Lars Ring

Teaterrecensent på Svenska Dagbladet  och trädgårdsspecialist.

Har sett många av Alla Tiders Teaters föreställningar och recenserat dessa utifrån att de har varit medvetet platsspecifika: inte utifrån hur de borde göras på en traditionell teater.

Lars har också ett stort intresse och kunnande kring växter, trädgårdar och parker och har skrivit boken Växtriket.


Marianne Carlberg

Scenograf och kostymdesigner.

Har arbetat med mer än två hundra föreställningar på olika teatrar runt om i landet, har även jobbat med film och på SVT. Marianne har arbetat tillsammans med Alla Tiders Teater sedan 2006. Fil Kand i Modevetenskap, lärare i scenografi och kostym samt initiativtagare och dramaturg till Alla Tiders Teaters föreställning Naturen Vet som spelades i Krapperupsparken 2019.


Torulf Wetterot

Scenograf.

Alla Tiders Teaters scenograf nästan varje år sedan 2000. Teaterscenografi 120 p Dramatiska Institutet. Anställd vid Stockholms Stadsteater.


Karin Lindahl Oscarsson

Kostymör och scenograf.

Har jobbat med kostym, attribut och scenografi åt Alla Tiders Teater sedan 2008. Åren 2017-2019 var Karin med i styrelsen och drev teatern.
Hennes masterexamen 2012; kollektionen 214 Malmö, var ett slags porträtt av ”Malmöandan”: en kreativ smältdegel, en mötesplats, ett samarbete mellan kläderna och bäraren. Kläder som redskap och uttryck för att tillhöra en plats och en grupp. Platsen, situationen, människorna och
berättelsen är det som ger kläderna liv.


Pelle Hanæus

Skådespelare, regissör, clown.

Var regiassistent och koreograf i Lysistrate 1998 och arbetar nu som utbildningsledare för skådespelarutbildningen på Teaterhögskolan i Malmö.
Pelle är pedagog, regissör och skådespelare med utbildning bland annat från skådespelarprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö.
Under en period var han ordförande för biståndsorganisationen Clowner utan Gränser och har tagit artister och högskolestudenter till krisområden runtom i världen.

Mattias Hahne Thorbjörnsson

Konstnärlig ledare på Teater Insite i Malmö som jobbar med platsspecifik teater året runt. Har suttit i Alla Tiders Teaters konstnärliga råd.

Teater Insite fokuserar på platsutforskande och omslutande scenkonst, vilket betyder att publiken är en närvarande del av föreställningarna och att man sällan jobbar med traditionell scen/salong.

Michael Mania

Producent Helsingborgs Stadsteater.

Alla Tiders Teaters producent åren 2002-2012, medlem av styrelsen och med lång erfarenhet av att lyckas få till stånd platsspecifik teater. Numera chefsproducent på Helsingborgs Stadsteater som vi har samarbetat med när vi har spelat på Fredriksdal och Sofiero. Kommer att agera moderator.


Ida Bentinger

Konstnär från Jonstorp, numera bosatt i Bologna. Många installationer, bl.a. i Kullabygden.


Torbjörn Grass

Musiker.

Har byggt platsspecifika instrument och skrivit musik till flera av Alla Tiders Teaters föreställningar, bl.a. Macbeth.
De senaste åren har Torbjörn utvecklat grassofonen. Den har sprungit ur en idé att skapa ännu ett musikaliskt rum, den här gången styrt av elektroniska impulser som i sin tur spelar på diverse föremål: ibland med hjälp av elektromagneter och ibland med solenoider.


Sven Kristersson

Sångare, kompositör och professor i sång vid Musikhögskolan i Malmö. Sven är bekant för sina scenmusikaliska gestaltningar av verk som Gilgamesheposet, John Dowlands sånger och Schuberts Winterreise. Häromåret kom Galendansaren, en föreställning och sångcykel utifrån Birger Sjöbergs postuma texter.


Sören Sommelius

Kulturskribent.

Kommer att agera moderator.

Tuomo Haapala

Komponist, manusförfattare, regissör, musiker. Med över trettio genomförda stadsföreställningar i Norden innehållandes 10 000 människor med olika färdigheter som aktiva medverkande och långt över 100 000 i publiken. Tuomo har även skrivit boken Staden som spelplats.

 

David Weiss
Skådespelare med lång erfarenhet av platsspecifik vandringsteater.

Bakgrund

 

Sommarteater på Krapperup (numera Alla Tiders Teater) gjorde platsspecifik vandringsteater redan i sin första föreställning Som ni vill ha det 1992. Sedan dess har möjligheterna och vad ”Genius Loci” kan betyda för teatern utforskats genom de trettio år vi har arbetat hittills. Många föreställningar har gjorts i Krapperups slottspark, men även på Fredriksdal och Sofiero, i hamnar runtom Kullabygden och inte minst den särskilt minnesvärda Stormen ute på Kullens majestätiska klippor. Våra pjäsval är direkt kopplade till våra val av spelplatser. Publiken vittnar alltid om vilka unika upplevelser av närvaro som den platsspecifika vandringsteatern ger. Många har upplevt ”platsens ande- den besjälade platsen” utan att använda dessa ord.

 

Genius Loci

 

Begreppet ”Genius Loci - platsens ande” har länge använts inom trädgårdskonst och arkitektur och på senare tid applicerats inom föreställande konst ”performing arts”. 2006 gjorde en grupp teatermänniskor, artister och landskapsarkitekter (bland dem Martha Vestin) en resa till Cypern och de antika teatrarna där för att fördjupa och utforska begreppet. Resan redovisas i skriften Genius Loci, Landskap, Spelplats, Närvaro i Dramatiska Institutets skriftserie 2.09. Genius Loci är latin och betyder Platsens Ande.

 

Begreppet användes av de gamla romarna för att beteckna heliga platser. Idag är det ett helt vedertaget begrepp inom landskapsplaneringen: ett begrepp som skulle låta flummigt om vi teatermänniskor hade hittat på det. Det är fascinerande att det finns ett namn för detta sköra och svårfångade som är platsens själ eller ande. Men i själva verket är det just detta vi försöker finna när vi vill hitta den rätta platsen för en föreställning eller en scen i en föreställning.

Begreppet blir kanske klarare om vi tänker på förstörda platser, där platsens ande skrämts bort. En hänsynslöst dragen motorväg, ett klumpigt skrytbygge, en steril teaterlokal, var och en kommer säkert på egna exempel. Och omvänt har var och en säkert också egna upplevelser av någon alldeles speciell plats – magisk, underbar, kuslig – som lever i minnet, kanske ända sedan barndomen. I de bästa stunderna kan vi – publiken och aktörerna- få en enastående höjning av livskänsla och närvaro. Och genom att medvetet arbeta även med platsen, låta platsen ande spela med, underlättar vi detta.

 

Platsens Själ är just nu intressanta begrepp inom konsten. Waldemarsudde har just nu en utställning kring Prins Eugen och platsens själ och i höstas hette Arkipelags utställning Platsens själ. I På jakt efter platsens själ formulerar Statens Konstråd arbetet med placering av konstverk.

Vårt tema är i högsta grad i samklang med samtiden.

bottom of page