top of page
Naturenvet_FB_2022.png

Krapperups slottspark
9 -18 augusti

En kväll med Naturen Vet börjar under kastanjeträden. Vår lilla publikgrupp på trettio personer njuter av kvällens stillhet och samlar sig inför promenaden. Våra två naturguider, som också är skådespelare, leder oss ut i parken mot ett natur-rum inramat av fyra enormt stora lindar. Där sitter skådespelare och vi ska nu få höra en suggestiv berättelse om vad naturen och just träden kan betyda. Promenaden går vidare mot den skogiga delen av parken. Vid vägskälet står två barn och ger oss var sin kotte: begrunda skönheten i konstruktionen. Nästa anhalt är stenen i korsvägen, med en skrämmande historia om farliga varelser. Vid den kinesiska bron står en fin man från förr i världen: är det Linné som debatterar med en trädgårdsmästare? Han var ju på Krapperup under Skånska resan. Vandringen går förbi dammen, där musik ljuder, in i ruskiga mörka skogen och sedan upp mot fontänen. Och där inne i lövverket sitter en gammal man i en röd fåtölj och läser Tage Danielsson. På tillbakavägen finns det doftande te och bakverk.  På vägen: hur mycket väger en rödstjärt, som reser ända till Afrika på vintern? Tolv gram, vi provar med två kapsyler. 

Konstnärlig bakgrund

 

Naturen skapar dramaturgin, spelplatserna/stationerna väljs först, därefter lyssnar vi in tonläge och stämning, sedan väljs texterna. Tidigare valde vi texten först, därefter har vi letat spelplats, så detta är ett nytt sätt att arbeta.

Bruno K Öijer, Harry Martinsson, Magnus Florin och Selma Lagerlöf är några av kvällens alla författare.

Den begränsade publikgruppen är i första hand ett konstnärligt val: medger närhet mellan aktör och publik, enkel och ren kontakt och möjlighet till ett intimt tilltal.

Vår föreställning är en uppföljning av ett arbete påbörjat halvåret före Pandemin. Workshops och ett fåtal redovisnings-föreställningar. 

Nu vill vi fullborda det arbetet tillsammans med ett genomarbetat heldags-symposium på temat Genius Loci, Platsens Ande, med ett stort antal inbjudna tunga namn från teater-, miljö- och natur-världarna. 

 

Miljömässig bakgrund

 

Sedan våra första try-out-föreställningar 2019 har mycket hänt. Greta har blivit en av världens mest berömda kvinnor, och i november hölls i Glasgow FNs 26:e klimatkonferens. Vi citerar Charles Michel, ordförande i Europeiska rådet: Mänskligheten har fört krig mot naturen. Det måste upphöra. Jorden är vårt enda hem. Vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och vi måste agera nu. Tillsammans.

Tankar på klimathot och miljöförstöring är nu inte längre så abstrakta efter de senaste årens naturkatastrofer. Dessutom överraskar den ena forskaren efter den andra oss med information om hur otroligt intelligent naturen är! Vi läser om begåvade fåglar, växter som både ser och minns, bin och humlor, myror som lär oss organisera och träd som tar hand om varann och planerar. På denna nivå – det är kanske fel att säga mikronivå - vill vi med teaterns kunskap och kraft börja berätta och ge oss och publiken en chans att se naturen som någonting mycket mer och närmare oss än den regniga kulissen till midsommaraftonens små grodor. 

Trots det mycket aktuella ämnet finns inte ett uns kampanjteater. Vår publik kan tänka själv!

298660824_491694179625462_8811784234797123373_n.jpg
297041961_485686666892880_1202412083245623181_n.jpg
bottom of page