Foto: Helga Bumsch

MISSING ALICE

Alla Tiders Teater förbereder föreställningen "Missing Alice", som i sommar kommer att spelas som vandringsteater i  Krapperups slottspark utanför Höganäs.

Förutsättningen för att kunna genomföra projektet är självklart att vi lyckas finansiera projektet.

Vi har hittills blivit beviljade stöd ifrån Höganäs kommun och Svante Bergströms Teaterstiftelse, men saknar fortfarande möjlighet att genomföra projektet den nivå som vi vill.

covid-19

Vi följer förstås också utvecklingen rörande Coronaviruset, och de restriktioner och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten presenterar för förstås konsekvenser för vår möjlighet att arbeta med projektet. Vi hoppas fortfarande kunna genomföra sommarens projekt och arbetar intensivt för att säkerställa detta.

Nätverket för scenkonst i skåne

Den 10 januari tog Region Skåne ett beslut om att pausa sina utvecklingsbidrag vilket slår hårt mot den fria scenkonsten. Som en reaktion på detta bildades ett nätverk för scenkonsten i Skåne. På kort tid författades en deklaration som 4000 människor har skrivit under och det ordnades en öppen debatt med politiker och makthavare inom kulturpolitiken. Den 14 Februari valde Regionen ändå att klubba igenom detta beslut trots protester från kulturlivet, den fria scenkonsten och stora delar av publiken. SYDSVENSKAN rapporterar såhär!

 

Deklarationen finna att läsa på nätverkets hemsida och du kan fortfarande skriva under om den fria scenkonsten är viktig för dig!

Foto: Sven-Erik Svensson

teatern at allatidersteater.se

Sidan uppdaterad maj 2019

  • Grey Facebook Icon